Balustrady techniczne są nieodłącznym elementem wielu konstrukcji. Pełnią zarówno funkcje estetyczne, jak i praktyczne. Ich charakterystyka i zastosowanie obejmuje różnorodne obszary, od przemysłowych po budownictwo mieszkaniowe. W artykule przedstawimy krótką analizę trzech kluczowych aspektów dotyczących balustrad technicznych.

Charakterystyka balustrad technicznych

Balustrady ze stali nierdzewnej różnią się od tradycyjnych głównie ze względu na swoje zastosowanie w obszarach wymagających specjalnych norm bezpieczeństwa. Charakteryzują się solidną konstrukcją i często są wykonane z materiałów o podwyższonej wytrzymałości, takich jak stal nierdzewna, aluminium czy nawet tworzywa sztuczne o właściwościach technicznych.

W skład balustrad ze stali kwasoodpornej mogą wchodzić różne elementy, takie jak poręcze, słupki, przęsła czy panele zabezpieczające. Istotnym aspektem jest także możliwość dostosowania do specyfiki danej branży czy obiektu, co sprawia, że balustrady techniczne są wyjątkowo wszechstronne.

Zastosowanie balustrad technicznych

Konstrukcje ze stali nierdzewnej znajdują szerokie zastosowanie w obszarach, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi. Ich konstrukcja musi spełniać wysokie normy bezpieczeństwa, a materiały z jakich się je produkuje, powinny być odporne na korozję i oddziaływanie agresywnych substancji. W miejscach, takich jak centra handlowe, lotniska czy placówki edukacyjne, balustrady wewnętrzne ze stali nierdzewnej pełnią funkcję zabezpieczenia i estetycznej separacji przestrzeni. Muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa i odpowiadać wymogom estetycznym danego obiektu. 

Z kolei w zakładach produkcyjnych czy halach magazynowych balustrady ze stali nierdzewnej chronią pracowników przed niebezpiecznymi strefami, a także spełniają funkcję organizacji przestrzeni roboczej. Warto również wiedzieć, że konstrukcje te są istotnym elementem na mostach i wiaduktach, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo użytkowników oraz pełnią ważną funkcję ochronną przed ewentualnymi wypadkami.

Jakim normom podlegają balustrady techniczne?

Balustrady techniczne podlegają surowym normom bezpieczeństwa. Dostosowanie do zapisów prawnych jest kluczowe, aby zapewnić optymalne warunki ochrony i bezpieczeństwa. Wymieniamy niektóre z nich:

  • PN-EN 1090-1:2012+A1:2014 – Wykonywanie konstrukcji stalowych i złączy stalowych – reguluje wymagania dotyczące produkcji i montażu konstrukcji stalowych, do których zaliczają się również balustrady techniczne. Określa ona standardy jakościowe, procedury kontroli oraz kategorie wykonywanych konstrukcji,
  • PN-EN 12600:2003 – Szkło w budownictwie – Próbki szkła do prób odporności na uderzenia kulą – odnosi się do szkła używanego w balustradach i określa sposób przeprowadzania prób odporności na uderzenia kulą,
  • PN-EN 1991-1-1:2003 – Działy obciążeń na budynki. Część 1-1: Ogólne reguły dla działań, wprowadzenie, obciążenia na budynki – dotyczy obciążeń, które mogą wystąpić na budynkach, a zatem także na balustradach technicznych. Określa ona zasady obliczeń obciążeń, które należy uwzględnić podczas projektowania konstrukcji,
  • PN-EN 12635:2002 – Schody – Ogólne zasady projektowania schodów i balustrad –  szczegółowo reguluje projektowanie schodów i balustrad. Określa wymagania dotyczące kształtu, wytrzymałości, bezpieczeństwa i użytkowania schodów oraz balustrad,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) – reguluje ogólne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki. Zawiera ono również przepisy dotyczące bezpieczeństwa użytkowników, w tym balustrad.

Balustrady techniczne to nie tylko elementy architektoniczne, ale przede wszystkim konstrukcyjne, które muszą spełniać wysokie normy bezpieczeństwa. Wszechstronne zastosowanie tych konstrukcji w różnych obszarach przemysłowych i publicznych świadczy o ich uniwersalności i niezawodności. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście + 9 =